ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017-2018, Α΄ Εξάμηνο Σπουδών

ΑΣΧ: Αίθουσα Σεμιναρίων Ισόγειο Βορείου Κτηρίου Χημείας

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9-10

 

 

 

 

Τοξικολογία (Γ-ΦΑΡΜ, Τμ. Φαρμακευτικής)

10-11

 

 

 

 

Τοξικολογία (Γ-ΦΑΡΜ, Τμ. Φαρμακευτικής)

11-12

 

 

 

 

Τοξικολογία (Γ-ΦΑΡΜ, Τμ. Φαρμακευτικής)

12-13

 

 

Πεπτιδική και Συνδυαστική Χημεία

(ΧΒ2, Τμ. Χημείας)

 

 

13-14

Μοριακή & Κυτταρική Ανοσολογία

(Κτήριο Προκλινικών Λειτουργιών, Ανατολική Πτέρυγα, 3ος Όροφος Τμ. Ιατρικής)

Ερευνητική Μεθοδολογία (ΑΣΧ, Τμ. Χημείας)

Πεπτιδική και Συνδυαστική Χημεία

(ΧΒ2, Τμ. Χημείας)

 

Ερευνητική Μεθοδολογία

(ΑΣΧ, Τμ. Χημείας)

14-15

Μοριακή & Κυτταρική Ανοσολογία

(Κτήριο Προκλινικών Λειτουργιών, Ανατολική Πτέρυγα, 3ος Όροφος Τμ. Ιατρικής)

Ερευνητική Μεθοδολογία (ΑΣΧ, Τμ. Χημείας)

 

ΝΜR & Μοριακός Σχεδιασμός

(ΧΒ2 Τμ. Χημείας)

Ερευνητική Μεθοδολογία

(ΑΣΧ, Τμ. Χημείας)

15-16

Ανάλυση Βιομορίων

(Γ-ΦΑΡΜ, Τμ. Φαρμακευτικής)

 

Μοριακή Ιατρική

(Aίθουσα σεμιναρίων ΒΙΟ/ΦΑΡΜ, 3ος Όροφος, κτήριο Προκλινικών Λειτουργιών Τμ. Ιατρικής)

ΝΜR & Μοριακός Σχεδιασμός

(ΧΒ2 Τμ. Χημείας)

Μοριακή Φαρμακολογία

(ΑΣΧ, Τμ. Χημείας)

16-17

Ανάλυση Βιομορίων 

(Γ-ΦΑΡΜ, Τμ. Φαρμακευτικής)

Φαρμακευτικά Προϊόντα Φυσικής και Συνθετικής Προέλευσης

(XB3, Τμ. Χημείας  ή ΦΦΠ103, Τμ. Φαρμακευτικής)

Μοριακή Ιατρική

(Aίθουσα σεμιναρίων ΒΙΟ/ΦΑΡΜ, 3ος Όροφος, κτήριο Προκλινικών Λειτουργιών Τμ. Ιατρικής)

Φαρμακευτικά Προϊόντα Φυσικής και Συνθετικής Προέλευσης

(XB3, Τμ. Χημείας  ή ΦΦΠ103, Τμ. Φαρμακευτικής)

Μοριακή Φαρμακολογία

(ΑΣΧ, Τμ. Χημείας)

17-18

 

Φαρμακευτικά Προϊόντα Φυσικής και Συνθετικής Προέλευσης

(XB3, Τμ. Χημείας  ή ΦΦΠ103, Τμ. Φαρμακευτικής)

 

Φαρμακευτικά Προϊόντα Φυσικής και Συνθετικής Προέλευσης

(XB3, Τμ. Χημείας  ή ΦΦΠ103, Τμ. Φαρμακευτικής)

 

18-19

 

 

Οργανική Σύνθεση Φαρμάκων (ΧΒ2 Τμήματος Χημείας)

 

 

19-20

 

 

Οργανική Σύνθεση Φαρμάκων (ΧΒ2 Τμήματος Χημείας)